PHP 8.0.24 Released!

Imagick::getFont

(PECL imagick 2 >= 2.1.0, PECL imagick 3)

Imagick::getFontYazıtipini döndürür

Açıklama

public Imagick::getFont(): string

Nesnenin yazıtipini döndürür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bir yazıtipi tanımlı değilse false, tanımlıysa yazıtipi ismini içeren bir dizge döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top