Imagick::commentImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::commentImageGörüntüye bir açıklama ekler

Açıklama

public Imagick::commentImage(string $açıklama): bool

Görüntüye bir açıklama ekler.

Bağımsız Değişkenler

açıklama

Eklenecek açıklama dizgesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::commentImage() kullanımı

Görüntüye açıklama ekleyip açıklamayı okumak:

<?php

/* Yeni bir Imagick nesnesi oluşturalım */
$im = new imagick();

/* Boş bir görüntü oluşturalım */
$im->newImage(100, 100, new ImagickPixel("red"));

/* Görüntüye bir açıklama ekleyelim */
$im->commentImage("Hello World!");

/* Açıklamayı gösterelim */
echo $im->getImageProperty("comment");

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

To Top