Imagick::uniqueImageColors

(PECL imagick 2,PECL imagick 3)

Imagick::uniqueImageColorsBiri dışında tüm piksel renklerini iptal eder

Açıklama

public Imagick::uniqueImageColors(): bool

Biri dışında tüm piksel renklerini iptal eder. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::uniqueImageColors() örneği

<?php
function uniqueImageColors($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
//Reduce the image to 256 colours nicely.
$imagick->quantizeImage(256, \Imagick::COLORSPACE_YIQ, 0, false, false);
$imagick->uniqueImageColors();
$imagick->scaleimage($imagick->getImageWidth(), $imagick->getImageHeight() * 20);
header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top