Imagick::mosaicImages

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::mosaicImagesGörüntülerden bir mozaik oluşturur

Uyarı

Imagick 3.4.4 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir.

Açıklama

public Imagick::mosaicImages(): Imagick

Yapışık tek bir görüntü oluşturmak üzere bir görüntü kümesini görüntüye yanyana yerleştirir. Görüntünün sayfa başlangıcına göre tanımlanmış bir konumda birleştirilmiş bir dizi görüntünün her birini bir kalemle ilişkilendirir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top