Imagick::writeImages

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::writeImagesBir görüntüyü veya görüntü kümesini dosyaya yazar

Açıklama

public Imagick::writeImages(string $dosya, bool $bitişik): bool

Bir görüntüyü veya görüntü kümesini belirtilen dosyaya yazar.

Bağımsız Değişkenler

dosya

Görüntünün yazılacağı dosyanın yolu.

bitişik

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
7
mbrugue
13 years ago
The second parameter spicifies if the object is write in multipage file (true) or split every page in a single file (false).

Example:

<?php
$multiTIFF
= new Imagick();

$files = scandir($mytifspath);
   
foreach(
$files as $f )
{
   
$auxIMG = new Imagick();
   
$auxIMG->readImage($mytifspath.$f);
   
   
$multiTIFF->addImage($auxIMG);
}

//file multi.TIF
$multiTIFF->writeImages('multi.TIF', true);

//files multi-0.TIF, multi-1.TIF, ...
$multiTIFF->writeImages('multi.TIF', false);
?>
up
3
Malou
13 years ago
As mbrugue sugest, the second parameter can also be use to save an animated gif:

<?php
$anim
= new Imagick();

$files = scandir($myFramesPath);
   
foreach(
$files as $f )
{
   
$auxIMG = new Imagick();
   
$auxIMG->readImage($mytifspath.$f);
   
   
$anim->addImage($auxIMG);
}

//write animated gif
$anim->writeImages('anim.gif', true);

?>
To Top