CascadiaPHP 2024

Imagick::setSamplingFactors

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setSamplingFactorsGörüntü örnekleme çarpanlarını ayarlar

Açıklama

public Imagick::setSamplingFactors(array $çarpanlar): bool

Görüntü örnekleme çarpanlarını ayarlar.

Bağımsız Değişkenler

çarpanlar

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setSamplingFactors() örneği

<?php
function setSamplingFactors($imagePath) {

$imagePath = "../imagick/images/FineDetail.png";
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->setImageFormat('jpg');
$imagick->setSamplingFactors(array('2x2', '1x1', '1x1'));

$compressed = $imagick->getImageBlob();


$reopen = new \Imagick();
$reopen->readImageBlob($compressed);

$reopen->resizeImage(
$reopen->getImageWidth() * 4,
$reopen->getImageHeight() * 4,
\Imagick::FILTER_POINT,
1
);

header("Content-Type: image/jpg");
echo
$reopen->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top