PHP 8.0.26 Released!

Imagick::setSamplingFactors

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setSamplingFactorsGörüntü örnekleme çarpanlarını ayarlar

Açıklama

public Imagick::setSamplingFactors(array $çarpanlar): bool

Görüntü örnekleme çarpanlarını ayarlar.

Bağımsız Değişkenler

çarpanlar

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setSamplingFactors() örneği

<?php
function setSamplingFactors($imagePath) {

    
$imagePath "../imagick/images/FineDetail.png";
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->setImageFormat('jpg');
    
$imagick->setSamplingFactors(array('2x2''1x1''1x1'));

    
$compressed $imagick->getImageBlob();


    
$reopen = new \Imagick();
    
$reopen->readImageBlob($compressed);

    
$reopen->resizeImage(
        
$reopen->getImageWidth() * 4,
        
$reopen->getImageHeight() * 4,
        \
Imagick::FILTER_POINT,
        
1
    
);

    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$reopen->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top