CascadiaPHP 2024

Imagick::getImageTotalInkDensity

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImageTotalInkDensityGörüntünün belli bir renginin toplam yoğunluğunu döndürür

Açıklama

public Imagick::getImageTotalInkDensity(): float

Görüntünün belli bir renginin toplam yoğunluğunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Görüntünün belli bir renginin toplam yoğunluğunu döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top