Imagick::setPointSize

(PECL imagick 2 >= 2.1.0, PECL imagick 3)

Imagick::setPointSizeYazı puntosunu belirler

Açıklama

public Imagick::setPointSize(float $punto): bool

Nesnenin yazı puntosunu belirler. Bu yöntem örneğin başlık yazı tipi boyutunu belirlemek için kullanılabilir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

punto

Punto cinsinden yazı tipi yüksekliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setPointSize() örneği

Imagick::setPointSize kullanım örneği

<?php
/* Yeni bir imagick nesnesi oluştur */
$im = new Imagick();

/* Nesne için yazıtipine belirle */
$im->setFont("example.ttf");

/* Yazı tipi yüksekliğini belirle */
$im->setPointSize(12);

/* Başlığı çiz */
$im->newPseudoImage(100, 100, "caption:Hello");

/* Yapılacak diğer işlemler */
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top