CascadiaPHP 2024

Imagick::adaptiveSharpenImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::adaptiveSharpenImageUyarlamalı olarak görüntüyü keskinleştirir

Açıklama

public Imagick::adaptiveSharpenImage(float $yarıçap, float $sapma, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT): bool

Yoğunlukça yakın kenarları yoğunlukça uzak olanlara göre keskinleştirerek uyarlamalı olarak görüntüyü netleştirir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

yarıçap

Merkezdeki piksel sayısı değil, piksel cinsinden Gauss işleci yarıçapıdır. Yarıcapın kendiliğinden seçilmesi için 0 belirtin.

sapma

Piksel cinsinden standart sapma.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biridir, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_DEFAULT öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::adaptiveSharpenImage() örneği

Yarıçap 2 ve sapma 1 piksel olmak üzere görüntünün uyarlamalı olarak keskinleştirilmesi.

<?php
try {
$image = new Imagick('image.png');
$image->adaptiveSharpenImage(2,1);
} catch(
ImagickException $e) {
echo
'Hata: ' , $e->getMessage();
die();
}
header('Content-Type: image/png');
echo
$image;
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top