Imagick::compareImageLayers

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::compareImageLayersGörüntü katmanlarını karşılaştırıp en iyilenmiş görüntüyü döndürür

Açıklama

public Imagick::compareImageLayers(int $yöntem): Imagick

Her görüntüyü bir sonraki ile karşılaştırıp keşfettiği farklı pikselleri sarmalayan en büyük boyuttaki görüntüyü döndürür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

yöntem

Katman yöntemi sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Yeni bir Imagick nesnesi döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::compareImageLayers() örneği

Görüntü katmanlarını karşılaştırır

<?php
/* Yeni bir imagick nesnesi oluşturalım */
$im = new Imagick("test.gif");

/* Görüntü katmanlarını en iyileyelim */
$result = $im->compareImageLayers(imagick::LAYERMETHOD_COALESCE);

/* $result ile biraz çalışalım */
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top