CascadiaPHP 2024

Imagick::previousImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::previousImageBir önceki görüntüye gider

Açıklama

public Imagick::previousImage(): bool

Görüntü listesindeki bir önceki görüntüyü Imagick nesnesi ile ilişkilendirir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top