PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

Imagick::previousImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::previousImageBir önceki görüntüye gider

Açıklama

public Imagick::previousImage(): bool

Görüntü listesindeki bir önceki görüntüyü Imagick nesnesi ile ilişkilendirir.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top