PHP 8.0.26 Released!

Imagick::sepiaToneImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::sepiaToneImageGörüntüye kızıl kahverengi tonlama uygular

Açıklama

public Imagick::sepiaToneImage(float $eşik): bool

Görüntüye karanlık odada uygulanan kızıl kahverengi tonlamaya benzer özel bir etki uygular.

Bağımsız Değişkenler

threshold

0 ile parçacık aralığı (QuantumRange) arasında bir değer olarak belirtilir. Makul bir tonlama için 80 iyi bir başlangıç noktasıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::sepiaToneImage() örneği

<?php
function sepiaToneImage($imagePath$sepia) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->sepiaToneImage($sepia);
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top