CascadiaPHP 2024

Imagick::writeImagesFile

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::writeImagesFileGörüntü karelerini bir dosya tanıtıcısına yazar

Açıklama

public Imagick::writeImagesFile(resource $dt, string $biçem = ?): bool

Tüm görüntü karelerini belirtiler dosya tanıtıcısına yazar. Bu işlevi, canlandırmalı GIF'leri ve diğer çok kareli görüntüleri açık bir dosya tanıtıcısına yazmak için kullanabilirsiniz. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

dt

Görüntülerin yazılacağı dosya tanıtıcısı.

biçem

Görüntü biçemi. Geçerli biçem belirteçlerinin listesi ImageMagick'in derlenmiş özelliklerine bağlıdır ve Imagick::queryFormats() ile sorgulanabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top