PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::pingImageBlob

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::pingImageBlobTemel görüntü özniteliklerini bir dizgeden okur

Açıklama

publicImagick::pingImageBlob(string $görüntü): bool

Bu yöntem, görüntünün tamamını belleğe aktarmadan görüntünün boyutlarının ve biçeminin sorgulanmasını sağlar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

görüntü

Görüntü verisini içeren ikil dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::pingImageBlob() örneği

<?php
/* Görüntünün içeriğini bir dizgeye oku */
$image file_get_contents("test.jpg");

/* Yeni bir imagick nesnesi oluştur */
$im = new Imagick();

/* Dizgeyi nesneye aktar */
$im->pingImageBlob($image);

/* Görüntünün genişlik ve yüksekliğini bas */
echo $im->getImageWidth() . 'x' $im->getImageHeight();
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top