Imagick::setImagePage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImagePageGörüntünün sayfa geometrisini tanımlar

Açıklama

public Imagick::setImagePage(
    int $genişlik,
    int $yükseklik,
    int $x,
    int $y
): bool

Görüntünün sayfa geometrisini tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

genişlik

yükseklik

x

y

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
Darren Burnhill
14 years ago
This would appear to be the equivalent of +repage in ImageMagick.

<?php
$ImagickObj
= new Imagick($sourceImagePath);
$ImagickObj->cropImage($_POST['w'], $_POST['h'], $_POST['x'], $_POST['y']);
$ImagickObj->setImagePage($_POST['w'], $_POST['h'], 0, 0);
$ImagickObj->writeImage($cropFilePath);
?>
To Top