CascadiaPHP 2024

Imagick::unsharpMaskImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::unsharpMaskImageGörüntüyü netleştirir

Açıklama

public Imagick::unsharpMaskImage(
    float $yarıçap,
    float $sapma,
    float $miktar,
    float $eşik,
    int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT
): bool

Görüntüyü netleştirir. Yarıçap ve standart sapması belirtilen bir Gauss işleci ile görüntü evriştirilir. Makul sonuçlar elde etmek için yarıçap standart sapmadan büyük olmalıdır. yarıçap olarak 0 verirseniz Imagick::unsharpMaskImage() size uygun bir yarıçap seçecektir.

Bağımsız Değişkenler

yarıçap

sapma

Standart sapma.

miktar

eşik

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::unsharpMaskImage() örneği

<?php
function unsharpMaskImage($imagePath, $radius, $sigma, $amount, $unsharpThreshold) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->unsharpMaskImage($radius, $sigma, $amount, $unsharpThreshold);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
Anonymous
15 years ago
Prepare photo for web

<?php
$im
= new Imagick($SrcFile);

$im->resizeImage ( $Width, $Height , Imagick::FILTER_QUADRATIC , 1 );

$im->normalizeImage();
$im->unsharpMaskImage(0 , 0.5 , 1 , 0.05);

$im->setImageFormat( "jpg" );
$im->setCompressionQuality(75);

$im->writeImage( $OutFile );

$im->removeImage();
?>
To Top