Imagick::deconstructImages

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::deconstructImagesGörüntüler arasındaki farklı piksellerin kapladığı en büyük alanı döndürür

Açıklama

public Imagick::deconstructImages(): Imagick

Her görüntüyü bir sonraki ile karşılaştırıp keşfettiği farklı pikselleri sarmalayan en büyük boyutu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda yeni bir Imagick nesnesi döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
rbcp at phonelosers dot org
1 year ago
"returns the maximum bounding region of any pixel differences it discovers"
It returns an \Imagick instance
To Top