Imagick::deconstructImages

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::deconstructImagesGörüntüler arasındaki farklı piksellerin kapladığı en büyük alanı döndürür

Açıklama

public Imagick::deconstructImages(): Imagick

Her görüntüyü bir sonraki ile karşılaştırıp keşfettiği farklı pikselleri sarmalayan en büyük boyutu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda yeni bir Imagick nesnesi döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top