PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

Imagick::flopImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::flopImageGörüntünün yataydaki yansımasını oluşturur

Açıklama

Imagick::flopImage(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Pikselleri Y eksenine göre yansıtarak görüntünün yataydaki yansımasını oluşturur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::flopImage()

<?php
function flopImage($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->flopImage();
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top