PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

Imagick::setImageBluePrimary

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageBluePrimaryGörüntünün renk bileşenlerinden birincil mavi noktasını tanımlar

Açıklama

public Imagick::setImageBluePrimary(float $x, float $y): bool

Görüntünün renk bileşenlerinden birincil mavi noktasını tanımlar.

Değiştirgeler

x

y

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top