CascadiaPHP 2024

Imagick::getSamplingFactors

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getSamplingFactorsYatay ve düşey örnekleme katsayısını döndürür

Açıklama

public Imagick::getSamplingFactors(): array

Yatay ve düşey örnekleme katsayısını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yatay ve düşey örnekleme katsayısılarını bir dizi olarak döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top