PHP 8.1.28 Released!

Imagick::extentImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::extentImageGörüntü boyutlarını belirler

Açıklama

public Imagick::extentImage(
    int $genişlik,
    int $yükseklik,
    int $x,
    int $y
): bool

Görüntü boyutlarını atamak için geriye uyumlu bir yöntemdir. Yöntem görüntünün boyutlarını belirlemekten başka görüntünün tuval üzerindeki başlangıç koordinatlarını da belirler. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.1 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Dikkat

ImageMagick 6.5.7-8'den (1623) önce, sola kayarken $x pozitif, sağa kaydırırken negatif, bir resmi yukarı kaydırırken $y pozitif ve aşağı kaydırırken negatifti.

ImageMagick 6.3.7 (1591) ve ImageMagick 6.5.7-8 (1623) arasında bir yerde, $x ve $y eksenleri ters çevrildi, böylece sola kayarken $x negatif, sağa kayarken pozitif, ve bir görüntüyü yukarı kaydırırken $y negatif ve bir görüntüyü aşağı kaydırırken pozitifti.

ImageMagick 6.5.7-8 (1623) ile ImageMagick 6.6.9-7 (1641) arasında bir yerde, $x ve $y eksenleri ImageMagick 6.5.7-8 (1623) öncesi işlevselliğine geri döndürüldü.

Bağımsız Değişkenler

genişlik

Görüntünün yeni genişliği.

yükseklik

Görüntünün yeni yüksekliği.

x

Görüntünün yeni X konumu.

y

Görüntünün yeni Y konumu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-7
bas at vdsluis dot net
14 years ago
This function cannot handle images with a transparent background. Use setImageExtent instead.
up
-12
orgoj
10 years ago
Some tiff image are corrupted, if used without prior calling setImageMatte(false).
To Top