CascadiaPHP 2024

Imagick::haldClutImage

(PECL imagick 3)

Imagick::haldClutImageReplaces colors in the image

Açıklama

public Imagick::haldClutImage(Imagick $clut, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT): bool

Replaces colors in the image using a Hald lookup table. Hald images can be created using HALD color coder.

Bağımsız Değişkenler

clut

Imagick object containing the Hald lookup image.

channel

Normalde kanal türü sabitlerinden biridir, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_DEFAULT öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 Imagick::haldClutImage()

<?php
function haldClutImage($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagickPalette = new \Imagick(realpath("images/hald/hald_8.png"));
$imagickPalette->sepiatoneImage(55);
$imagick->haldClutImage($imagickPalette);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top