PHP 8.0.24 Released!

Imagick::stripImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::stripImageGörüntüden tüm profilleri ve açıklamaları ayıklar

Açıklama

public Imagick::stripImage(): bool

Görüntüden tüm profilleri ve açıklamaları ayıklar.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top