Imagick::thresholdImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::thresholdImageBazı pikselleri belli bir eşiğe göre değiştir

Açıklama

public Imagick::thresholdImage(float $eşik, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT): bool

Her pikselin yoğunluğunu belli bir eşikle karşılaştırarak bazı pikselleri değiştirir. Sonuçta iki renkli yüksek zıtlığa sahip bir resim elde edilir.

Bağımsız Değişkenler

eşik

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::thresholdImage() örneği

<?php
function thresholdimage($imagePath, $threshold, $channel) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->thresholdimage($threshold * \Imagick::getQuantum(), $channel);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}
?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
php t traction dot de
12 years ago
getQuantumRange() can be handy here:

<?php
$i
= new Imagick($imageFile);
$max = $i->getQuantumRange();
$max = $max["quantumRangeLong"];
$i->thresholdImage(0.77 * $max);
?>
To Top