PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

Imagick::getInterlaceScheme

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getInterlaceSchemeNesne geçişim şemasını döndürür

Açıklama

public Imagick::getInterlaceScheme(): int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Nesne geçişim şemasını döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Nesne geçişim şemasını bir geçişim şeması sabiti olarak döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top