Imagick::magnifyImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::magnifyImageEn boy oranını koruyarak görüntüyü iki katına büyütür

Açıklama

public Imagick::magnifyImage(): bool

En boy oranını koruyarak görüntüyü iki katına büyütür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::magnifyImage() örneği

<?php
function magnifyImage($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->magnifyImage();
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top