Imagick::montageImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::montageImageBirleşik bir görüntü oluşturur

Açıklama

public Imagick::montageImage(
    ImagickDraw $nesne,
    string $döşeme_geometrisi,
    string $örnek_geometrisi,
    int $kip,
    string $çerçeve
): Imagick

Ayrı ayrı görüntüleri birleştirerek birleşik bir görüntü haline getirir. Görüntüler birleşik görüntünün üzerine her karenin altında isteğe bağlı olarak bulunan görüntü ismine göre döşenir.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Yazı tipi ismi, boyut ve renk bu nesne ile sağlanır.

döşeme_geometrisi

Satır ve sayfa başına kare sayısı (6x4+0+0 gibi).

örnek_geometrisi

Her küçük görüntü örneği için önerilen görüntü ve çerçeve boyutu (120x120+4+3 gibi)

kip

Örnek görüntü birleştirme kipi. Montaj kipi sabitlerine bakınız.

çerçeve

Görüntüyü süslü bir çerçeve ile sarmalar (15x15+3+3 gibi). Çerçeve rengi olarak görüntünün matlık rengi kullanılır.

Dönen Değerler

Birleşik görüntüyü oluşturur ve Imagick nesnesi olarak döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top