PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

Imagick::setImageMatteColor

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageMatteColorGörüntünün şeffaf rengini tanımlar

Uyarı

Imagick 3.4.4 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir.

Açıklama

public Imagick::setImageMatteColor(mixed $şeffaf_renk): bool

Görüntünün şeffaf rengini tanımlar.

Değiştirgeler

şeffaf_renk

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL imagick 2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top