PHPCon Poland 2024

Imagick::getImageProperty

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImagePropertyİsimli görüntü özelliğini döndürür

Açıklama

public Imagick::getImageProperty(string $isim): string

İsimli görüntü özelliğini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

isim

Özelliğin ismi (Exif:DateTime gibi)

Dönen Değerler

Belirtilen özelliği bir dizge olarak döndürür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.2 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::getImageProperty() örneği

Görüntü özelliklerinin belirtilmesi ve döndürülmesi.

<?php
$image
= new Imagick();
$image->newImage(300, 200, "black");

$image->setImageProperty('Exif:Make', 'Imagick');
echo
$image->getImageProperty('Exif:Make');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Paul Janik
12 years ago
To access a photograph's EXIF data, an alternative method is the normal PHP Exif function.

<?php

$exif_data
= exif_read_data($pic1);
$edate = $exif_data['DateTime'];

?>

See: http://php.net/manual/en/book.exif.php
To Top