CascadiaPHP 2024

Imagick::polaroidImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::polaroidImagePolaroid resmi taklit eder

Açıklama

Imagick::polaroidImage(ImagickDraw $nesne, float $açı): bool

Polaroid resmi taklit eder. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.2 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Polaroid resmin özellikleri.

açı

Polaroid açısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::polaroidImage() örneği

<?php
/* Nesneyi oluştur */
$image = new Imagick('source.png');

/* Matlığı ayarla */
$image->polaroidImage(new ImagickDraw(), 25);

/* Görüntüyü çıktıla */
header('Content-type: image/png');
echo
$image;

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top