PHP 8.1.9 Released!

Imagick::hasPreviousImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::hasPreviousImageGörüntünün öncesinde bir görüntü daha var mı diye bakar

Açıklama

public Imagick::hasPreviousImage(): bool

Görüntü listesinde, görüntünün öncesinde bir görüntü daha varsa true döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Görüntünün öncesinde bir görüntü daha varsa true yoksa false döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top