Imagick::hasPreviousImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::hasPreviousImageGörüntünün öncesinde bir görüntü daha var mı diye bakar

Açıklama

public Imagick::hasPreviousImage(): bool

Görüntü listesinde, görüntünün öncesinde bir görüntü daha varsa true döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Görüntünün öncesinde bir görüntü daha varsa true yoksa false döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top