PHP 8.1.28 Released!

Imagick::spreadImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::spreadImageBir kümedeki her pikseli rasgele gösterir

Açıklama

public Imagick::spreadImage(float $yarıçap): bool

yarıçap bağımsız değişkeni ile belirtilen bir küme içindeki her pikseli rasgele gösteren özel bir etki yaratır.

Bağımsız Değişkenler

yarıçap

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::spreadImage() örneği

<?php
function spreadImage($imagePath, $radius) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->spreadImage($radius);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top