PHPCon Poland 2024

Imagick::setImageProperty

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImagePropertyBir görüntü özelliğini tanımlar

Açıklama

public Imagick::setImageProperty(string $isim, string $değer): bool

Bir görüntü özelliğini tanımlar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.2 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

isim

Özelliğin ismi.

değer

Özelliğin değeri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setImageProperty() örneği

Görüntü özelliklerinini belirlenmesi ve döndürülmesi.

<?php
$image
= new Imagick();
$image->newImage(300, 200, "black");

$image->setImageProperty('Exif:Make', 'Imagick');
echo
$image->getImageProperty('Exif:Make');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
9
Jocke Selin
5 years ago
Please be aware that only 'comment' values are written to the file if it's a JPEG. This means that any other data, such as GPS data or Exif data can be 'modified' but will not be written to the file. This might change in the future, but it hasn't change in 2 years.

For reference.
https://github.com/mkoppanen/imagick/issues/124
https://github.com/ImageMagick/ImageMagick/issues/55
To Top