PHP 8.0.12 Released!

Imagick::whiteThresholdImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::whiteThresholdImageEşiğin üstündeki tüm piksellerin rengini beyaza zorlar

Açıklama

public Imagick::whiteThresholdImage(mixed $eşik): bool

Eşiğin üzerindeki piksellerin tümünü beyaza boyamaya çalışması ve eşiğin altında kalan renklere hiç dokunmaması dışında Imagick::ThresholdImage() yöntemine benzer.

Değiştirgeler

eşik

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL imagick 2.1.0 Değiştirge olarak bir rengi ifade eden bir dizgenin belirtilebilmesi sağlandı. Önceki sürümlerde sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtmeye izin verilirdi.

Örnekler

Örnek 1 * Imagick::whiteThresholdImage() örneği

<?php
function whiteThresholdImage($imagePath$color) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->whiteThresholdImage($color);
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
elmer at web-axis dot net
12 years ago
Here's a example of this function:

<?php
  $img
= new Imagick();
 
$img->readImage($image_file_name);
 
$img->whiteThresholdImage('grey');
 
$img->writeImage($thumb_file_name);
 
$img->clear();
 
$img->destroy();
?>
To Top