PHPCon Poland 2024

Imagick::animateImages

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::animateImagesBir görüntüyü veya görüntüleri canlandırır

Açıklama

public Imagick::animateImages(string $x_sunucusu): bool

Bu yöntem görüntüyü bir yerel veya uzak X sunucusu üzerinde canlandırır. Bu yöntem Windows üzerinde kullanılamaz. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

x_sunucusu

X sunucusunun adresi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
gomadurai at gmail dot com
14 years ago
Below eg shows how to create animated gif
<?php

$multiTIFF
= new Imagick();

$mytifspath = "./man"; // your image directory

$files = scandir($mytifspath);

//print_r($files);

/*foreach( $files as $f )
{*/

for($i=2;$i<6;$i++)
{
echo
$files[$i];

echo
"<br>";
$auxIMG = new Imagick();
$auxIMG->readImage($mytifspath."/".$files[$i]);

$multiTIFF->addImage($auxIMG);
}

//file multi.TIF
$multiTIFF->writeImages('multi423432.gif', true); // combine all image into one single image

//files multi-0.TIF, multi-1.TIF, ...
$multiTIFF->writeImages('multi.gif', false);

?>
To Top