Imagick::setImageTicksPerSecond

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageTicksPerSecondCanlandırma hızını değiştirir

Açıklama

public Imagick::setImageTicksPerSecond(int $göreli_hız): bool

Özgün hız 100 olmak üzere canlandırma hızını değiştirir.

Bilginize:

Canlandırmalı GIF'ler için bu yöntem, her zaman 100 olarak tanımlanan saniyedeki 'görüntü tiki' sayısını değiştirmez. Bunun yerine, istenen değişimi taklit etmek için karenin görüntülenme süresini ayarlar.

Örneğin, her karenin 20 tik (1/5 saniye) görüntülendiği canlandırmalı bir GIF için, bu yöntem 50 tik_hızı ile çağrıldığında, kareler 40 tik görüntülenecek şekilde ayarlanacak (2/5 saniye) ve görüntü özgün hızın yarısında canlandırılacaktır.

Bağımsız Değişkenler

göreli_hız

Özgün hız 100 olmak üzere göreli canlandırma hızı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Canlandırmalı GIF'in oynatma hızını Imagick::setImageTicksPerSecond ile ayarlamak

<?php

// Canlandırmalı GIF, oynatma süresinin ilk yarısında yarım hızda,
// ikinci yarısında çift hızda oynatılacak.

$imagick = new Imagick(realpath("Test.gif"));
$imagick = $imagick->coalesceImages();

$totalFrames = $imagick->getNumberImages();

$frameCount = 0;

foreach (
$imagick as $frame) {
$imagick->setImageTicksPerSecond(50);

if (
$frameCount < ($totalFrames / 2)) {
// İlk yarıda hız, özgün hızın yarısı olsun
$imagick->setImageTicksPerSecond(50);
} else {
// İkinci yarıda hız, özgün hızın iki katı olsun
$imagick->setImageTicksPerSecond(200);
}

$frameCount++;
}

$imagick = $imagick->deconstructImages();

$imagick->writeImages("/path/to/save/output.gif", true);

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top