Imagick::getPage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getPageSayfa geometrisini döndürür

Açıklama

public Imagick::getPage(): array

Imagick nesnesi ile ilgili sayfa geometrisini "width", "height", "x" ve "y" anahtarlı bir ilişkisel dizi olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda Imagick nesnesi ile ilgili sayfa geometrisini "width", "height", "x" ve "y" anahtarlı bir ilişkisel dizi olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top