PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

Imagick::getPage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getPageSayfa geometrisini döndürür

Açıklama

public Imagick::getPage(): array

Imagick nesnesi ile ilgili sayfa geometrisini "width", "height", "x" ve "y" anahtarlı bir ilişkisel dizi olarak döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda Imagick nesnesi ile ilgili sayfa geometrisini "width", "height", "x" ve "y" anahtarlı bir ilişkisel dizi olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top