Imagick::setIteratorIndex

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setIteratorIndexYineleyici konumunu belirler

Açıklama

public Imagick::setIteratorIndex(int $indis): bool

Yineleyiciyi listesinde indisi belirtilen konuma ayarlar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

indis

Yineleyicinin atanacağı konum.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setIteratorIndex() örneği

Görüntüleri oluşturup yineleyici indisini tanımlar ve döndürür.

<?php
$im
= new Imagick();
$im->newImage(100, 100, new ImagickPixel("red"));
$im->newImage(100, 100, new ImagickPixel("green"));
$im->newImage(100, 100, new ImagickPixel("blue"));

$im->setIteratorIndex(1);
echo
$im->getIteratorIndex();
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
wilcobeekhuizen at gmail dot com
13 years ago
This function returns true on success but setting the iterator to an invalid index throws an exception instead of returning false:
Fatal error: Uncaught exception 'ImagickException' with message 'Unable to set iterator index'

This can happen when counting images inside a gif file, because the iterator count starts at zero and not one. If you count the number of images in a gif file be sure to use iterator 0 for the first image, like this:

<?php
$image
= new Imagick('simple.gif');
$image->setIteratorIndex(0);
?>
To Top