PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

Imagick::tintImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::tintImageGörüntüdeki her piksele bir renk yöneyi uygular

Açıklama

public Imagick::tintImage(mixed $ton, mixed $matlık, bool $eski = false): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Görüntüdeki her piksele bir renk yöneyi uygular. Yöneyin uzunluğu siyah ve beyaz için 0, ara tonlar için ise en azamisidir. Kullanılan yöney ağırlığı işlevi: f(x)=(1-(4.0*((x-0.5)*(x-0.5)))).

Değiştirgeler

ton

matlık

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL imagick 2.1.0 Artık, ilk değiştirge için bir renk dizgesi ve ikinci değiştirge olarak opaklık miktarını ifade eden bir gerçek sayı belirtilebilmektedir. Önceki sürümlerde sadece bir ImagickPixel nesnesinin belirtilmesine izin verilirdi.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::tintImage() örneği

<?php
function tintImage($r$g$b$a) {
    
$a $a 100;

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newPseudoImage(400400'gradient:black-white');

    
$tint = new \ImagickPixel("rgb($r$g$b)");
    
$opacity = new \ImagickPixel("rgb(128, 128, 128, $a)");
    
$imagick->tintImage($tint$opacity);
    
$imagick->setImageFormat('png');
    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top