Imagick::shearImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::shearImageBir paralalkenar oluşturur

Açıklama

public Imagick::shearImage(mixed $artalan, float $x_kaykılması, float $y_kaykılması): bool

Bir paralelkenar oluşturmak için görüntünün bir kenarını X ve Y eksenleri boyunca kaydırır. Kaykılma miktarı, kaykılma açısıyla belirtilir. X yönünde kaykılma için, x_kaykılması Y eksenine göre ölçülür. Y yönünde kaykılma için ise, y_kaykılması X eksenine göre ölçülür. Kaykılmadan dolayı ortaya çıkan boş üçgenler artalan rengi ile doldurulur.

Bağımsız Değişkenler

artalan

Kaykılmadan dolayı ortaya çıkan boş üçgenlerin doldurulacağı renk.

x_kaykılması

X eksenindeki kaykılmanın derece cinsinden değeri.

y_kaykılması

Y eksenindeki kaykılmanın derece cinsinden değeri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL imagick 2.1.0 İlk bağımsız değişkende rengi ifade etmek için bir dizge belirtilebilir oldu. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::shearImage() örneği

<?php
function shearImage($imagePath, $color, $shearX, $shearY) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->shearimage($color, $shearX, $shearY);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
raja at tweetchennai dot com
14 years ago
Eg:

<?php
$image
= new Imagick('pic.png');
$image ->shearImage('grey', 10 , 5);
$image ->writeImage('final.png');
?>
To Top