Imagick::getImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImageYeni bir Imagick nesnesi döndürür

Açıklama

public Imagick::getImage(): Imagick

Geçerli resim dizisine dahil yeni bir Imagick nesnesi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yeni bir Imagick nesnesi döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Abe
3 years ago
<?php

// Create a new imagick object
$imagick = new Imagick();

// Read the image
$pngfn='myfile.png';
$imagick->readImage($pngfn);

// Display the image
header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
?>
To Top