Imagick::colorFloodfillImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::colorFloodfillImageHedefle eşleşen her pikselin rengini değiştirir

Uyarı

Imagick 3.4.4 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir.

Açıklama

public Imagick::colorFloodfillImage(
    mixed $dolgu,
    float $benzerlik,
    mixed $çerçeve_rengi,
    int $x,
    int $y
): bool

Hedefle eşleşen her pikselin ve yanındakinin rengini değiştirir.

Bağımsız Değişkenler

dolgu

Renk ifade eden bir dizge veya bir ImagickPixel nesnesi.

benzerlik

Renkler arasındaki azami benzerlik. Örneğin bu değere 10 atarsanız, renk kırmızı ise ve kırmızının koyulukları 100 ve 102 ise bu iki renk aynı kabul edilir.

çerçeve_rengi

Çerçeve rengini ifade eden bir dizge veya bir ImagickPixel nesnesi.

x

İşlemin başlatılacağı X konumu.

y

İşlemin başlatılacağı Y konumu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
>PECL imagick 2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
memmie at lenglet dot name
10 years ago
Imagick::colorFloodFillImage is depreciated. You should use Imagick::paintFloodfillImage (replaced by Imagick::floodFillPaintImage in ImageMagick 6.3.8)
To Top