PHP 8.1.28 Released!

Imagick::setImageProfile

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageProfileImagick nesnesine isimli bir profil ekler

Açıklama

public Imagick::setImageProfile(string $isim, string $profil): bool

Imagick nesnesine isimli bir profil ekler. Aynı isimde bir profil varsa onun yerine geçer. Bu yöntem, CMS renk profillerini uygulamayan Imagick::ProfileImage() yönteminden farklıdır.

Bağımsız Değişkenler

isim

Profilin ismi.

profil

Profil dizgesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top