Imagick::evaluateImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::evaluateImageGörüntüye bir ifade uygular

Açıklama

public Imagick::evaluateImage(int $işleç, float $terim, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT): bool

Görüntüye aritmetik, mantıksal ya da ilişkisel bir ifade uygular. Görüntüyü aydınlık veya karanlık yapmak için, görüntünün zıtlığını azaltıp arttırmak için veya görüntünün negatifini elde etmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Bağımsız Değişkenler

işleç

Değerlendirme işleci.

terim

İşlecin değeri.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::evaluateImage() kullanımı

Bir görüntünün matlığını azaltmak için evaluateImage kullanımı

<?php
// Görüntü için yeni bir nesne oluştur
$im = new Imagick('example-alpha.png');

// Alfayı %50 düşür
$im->evaluateImage(Imagick::EVALUATE_DIVIDE, 2, Imagick::CHANNEL_ALPHA);

// Görüntüyü çıktıla
header("Content-Type: image/png");
echo
$im;
?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
nils dot rocine at gmail dot com
12 years ago
What worked for me to convert a JPG source file to a semi-transparent PNG.

<?php
$srcImagick
= new Imagick($srcPath);

$pathTo50Perc = 'transparent1.png';

$srcImagick->setImageAlphaChannel(Imagick::ALPHACHANNEL_OPAQUE);

$srcImagick->evaluateImage(Imagick::EVALUATE_DIVIDE, 2, Imagick::CHANNEL_ALPHA);

$srcImagick->writeImage($pathTo50Perc);
?>
To Top