Imagick::getImageArtifact

(PECL imagick 3)

Imagick::getImageArtifactGet image artifact

Açıklama

public Imagick::getImageArtifact(string $artifact): string

Gets an artifact associated with the image. The difference between image properties and image artifacts is that properties are public and artifacts are private. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.5.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

artifact

The name of the artifact

Dönen Değerler

Returns the artifact value on success.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top