Imagick::adaptiveBlurImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::adaptiveBlurImageGörüntüyü uyarlamalı olarak bulanıklaştırır

Açıklama

public Imagick::adaptiveBlurImage(float $yarıçap, float $sapma, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT): bool

Görüntüyü uyarlamalı olarak bulanıklaştırır. Görüntünün geneline standart bir bulanıklık uygulanırken görüntünün kenarlarına uygulanan uyarlamalı bulanıklık yoğunluğu oldukça azaltılır.

Bağımsız Değişkenler

yarıçap

Merkezdeki piksel sayısı değil, piksel cinsinden Gauss işleci yarıçapıdır. Yarıcapın kendiliğinden seçilmesi için 0 belirtin.

sapma

Piksel cinsinden standart sapma.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biridir, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_DEFAULT öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::adaptiveBlurImage() örneği

Görüntünün uyarlamalı olarak bulanıklaştırılıp tarayıcıya çıktılanması.

<?php

header
('Content-Type: image/jpeg');

$image = new Imagick('test.jpg');

$image->adaptiveBlurImage(5,3);
echo
$image;

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örnek çıktısı: Imagick::adaptiveBlurImage() kullanımı

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
michael at dodwell dot us
9 years ago
Be aware that this function is extremely CPU intensive.
To Top