PHP 8.1.0 Released!

Imagick::getImageGreenPrimary

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImageGreenPrimaryGörüntünün renk bileşenlerinden birincil yeşil noktayı döndürür

Açıklama

public Imagick::getImageGreenPrimary(): array

Görüntünün renk bileşenlerinden birincil yeşil noktayı "x" ve "y" anahtarlı bir dizi olarak döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda görüntünün renk bileşenlerinden birincil yeşil noktayı "x" ve "y" anahtarlı bir dizi olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top