CascadiaPHP 2024

Imagick::setImageBias

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageBiasGörüntüyü evriştirmekte kullanılan yöntem için görüntü sapmasını tanımlar

Uyarı

Imagick 3.4.4 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir.

Açıklama

public Imagick::setImageBias(float $sapma): bool

Görüntüyü evriştirmekte kullanılan yöntem (Imagick::convolveImage gibi()) için görüntü sapmasını tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

sapma

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setImageBias() örneği

<?php
// Buradaki convolveImage kullanımı için ImageMagick 6.9.0-1 gerekir
function setImageBias($bias) {
$imagick = new \Imagick(realpath("images/stack.jpg"));

$xKernel = array(
-
0.70, 0, 0.70,
-
0.70, 0, 0.70,
-
0.70, 0, 0.70
);

$imagick->setImageBias($bias * \Imagick::getQuantum());
$imagick->convolveImage($xKernel, \Imagick::CHANNEL_ALL);

$imagick->setImageFormat('png');

header('Content-type: image/png');
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top