CascadiaPHP 2024

Imagick::getImageChannelMean

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImageChannelMeanKanal ortalama ve standart sapmasını döndürür

Açıklama

public Imagick::getImageChannelMean(int $kanal): array

Belirtilen kanal veya kanalların ortalama ve standart sapmasını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda kanalların ortalama ve standart sapmasını "mean" ve "standardDeviation" anahtarlı bir dizi olarak döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top