Imagick::raiseImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::raiseImage3 boyutlu düğme benzeri bir etki oluşturur

Açıklama

public Imagick::raiseImage(
    int $genişlik,
    int $yükseklik,
    int $x,
    int $y,
    bool $çıkıntı
): bool

Görüntünün kenarlarını karartarak ve aydınlatarak üç boyutlu düğme benzeri bir etki oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

genişlik

Çıkıntı genişliği.

yükseklik

Çıkıntı yüksekliği.

x

y

çıkıntı

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::raiseImage() örneği

<?php
function raiseImage($imagePath, $width, $height, $x, $y, $raise) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));

//x ve y gereksiz mi?
$imagick->raiseImage($width, $height, $x, $y, $raise);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top